شهر پرنده مرکز تخصصی خرید و فروش تضمینی انواع پرندگان زینتی و سخنگو

به وب سایت مجموعهشهر پرندهخوش آمدید.

مجموعهشهر پرندهسالها است که به عنوان بزرگترین وارد کننده و پرورش دهنده پرندگان خانگی و سخنگو و  به طور خاص طوطی فعالیت می کند.ما دوستدار پرندگان و حیوانات هستیمشهر پرندههمواره به عنوان حامی و دوستدار پرندگان و حیوانات در موارد مختلف حضور داشته و خواهد داشت.

طوطی

 

در مجموعه شهر پرنده  از سال 1380 شروع به فعالیت در زمینه پرندگان زینتی و خانگی و دست آموز نموده اند.که در این زمینه از تجربه های فراوانی برخوردارند.

 دوستانی و بازدیدکنندگان عزیزای که قصد خرید یا فروش هر گونه پرنده زینتی دارند می توانند با تماس با مجموعه شهر پرنده.در خدمت این دوستان عزیز باشیم.

با تشکر از تمام دوستدارنپرندگان زینتیو دست آموز